Rekenen uitgelegd. Hoe werkt kolomsgewijs delen?

Kolomsgewijs delen volgt op het delen via “hapjes nemen” en omgekeerde tafels. In het huidige rekenonderwijs wordt kolomsgewijs delen meer gebruikt dan cijferen. Dat komt omdat leerlingen met kolomsgewijs delen meer inzicht behouden op het getalbegrip en de verhoudingen van getallen.

Voor de volledigheid schetsen we hieronder het verschil.

 

Cijferend delen

Een som als 255 : 15 kun je cijferend delen als volgt:

Delen cijferend

 

Er wordt eerst 10 maal vijftien gedaan (en de 10 wordt direct na de schuine streep genoteerd) en vervolgens 150 van 255 afgetrokken. Dan blijft er 105 over en dat is precies 7 maal vijftien en dus wordt de 7 na de 10 genoteerd.

Dit is eerder een trucje, want de verhouding tussen 1 en 10 of 100 maal vijftien wordt niet inzichtelijk gebracht.

 

Kolomsgewijs delen

Afhankelijk van welke lesmethode een school volgt zijn er verschillende manieren om het kolomsgewijs delen in te vliegen. Wij hanteren – net als veel lesmethodes – deze drie stappen:

  1. Lijstje maken van het getal waardoor gedeeld wordt
  2. De som opschrijven en happen nemen volgens dat lijstje tot 0 bereikt wordt of er sprake is van rest
  3. De happen optellen en als antwoord noteren.

 

Lijstje maken

Aangezien we gaan delen door 15, kan het handig zijn om een lijstje te maken (dit gebeurt vooral bij het beginnend kolomsgewijs delen, maar scheelt veel rekenwerk én maakt het inzichtelijk)

Een lijstje is een overzicht van hoe de 15 zich verhoudt tot andere getallen. 1 x 15 = 15, 2 x 15 = 30 enzovoorts. Een lijstje hoeft niet alle sommen te bevatten, maar kan altijd aangevuld worden.

Hieronder een voorbeeld dat we gebruiken om 255 : 15 = op te lossen (maar wat je ook bij 360 : 15 en 210 : 15 kan gebruiken).

Lijstje 15

 

Som opschrijven en kolomsgewijs oplossen

Het oplossen van de som gebeurt middels de slinger hieronder, waarbij steeds een hap wordt genomen van het aantal, tot 0 wordt bereikt.

 

De happen optellen en noteren

Er zijn drie happen genomen: één van 10x, één van 5x en één van 2x. Samen maakt dat het antwoord 17.

Delen kolomsgewijs

Met rest…

Het kan ook zijn dat er een getal “rest”. In dat geval kan er geen 15 meer vanaf. Het restant kan dan ook opgeschreven worden als “rest”, bijvoorbeeld

Delen kolomsgewijs met rest

 

Zelf oefenen?

Maak eerst lijstjes! Los dan deze sommen op:

574 : 14 =

420 : 14 =

452 : 14 =

357 : 17 =

379 : 17 =

527 : 17 =