5 Redactiesommen voor Slimme Rekenaars

Slimme rekenaars kunnen vaak wel wat meer uitdaging gebruiken in de rekenles. Als ze eenmaal weten hoe een som werkt, kan herhaling saai zijn. Sterker nog: wanneer deze kinderen niet worden uitgedaagd, kunnen ze gaan onderpresteren.

Om ze voorlopig even zoet te houden (terwijl jij zoekt naar extra oefenmateriaal) volgen hieronder 5 lastige redactiesommen, speciaal voor slimme rekenaars.

 

1 De appelboer

Een appelboer verkocht in de middag twee keer zoveel appels dan in de ochtend. Hij verkocht deze dag 360 appels in totaal. Hoeveel appels verkocht hij in de ochtend en hoeveel in de middag?

 

2 Pinda’s eten

Linda, Bentley en Jennifer zitten pinda’s te eten. Linda eet twee keer zoveel pinda’s als Bentley. Jennifer at twee pinda’s meer dan Bentley. Samen aten ze in totaal 26 pinda’s. Hoeveel pinda’s at ieder van hen?

 

3 Een spannend boek

Maaike leest een boek. Ze is nu op 2/3 van het boek en heeft berekend dat ze nog 90 bladzijdes moet lezen. Hoeveel bladzijdes is het boek dan in totaal?

 

4 Help de boer

Een stuk land kan door 6 tractors in 4 dagen tijd helemaal worden omgeploegd. Als de 6 tractors tegelijk aan het werk zijn, kan elke tractor 120 hectare per dag omploegen. Wanneer 2 van de tractors naar een ander stuk land worden gereden, kunnen de overige 4 tractors hetzelfde stuk land in 5 dagen omploegen.

Hoeveel hectares op een dag kan 1 tractor dan omploegen?

 

5 Opa’s goocheltruc

Opa doet een goocheltruc met Emma. Emma kiest een nummer.

“Doe dit nummer maal 2,” zegt opa. “Haal er 138 vanaf.”

Emma doet dat.

“Je komt nu uit op 102,” zegt opa.

Welk nummer koos Emma?

 

Heb je zelf ook nog ingewikkelde redactiesommen? Deel ze gerust met ons!